menusearch
khatevizhehnews.ir

رامین حسین ابادیان:امریکا نمادنژادپرستی در دنیاست

جستجو
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۳:۲۵:۴۹
۱۳۹۹/۳/۲۵ یکشنبه
(0)
(0)
رامین حسین ابادیان:امریکا نمادنژادپرستی در دنیاست
رامین حسین ابادیان:امریکا نمادنژادپرستی در دنیاست

رامین حسین آبادیان: سلسله اعتراضات مردمی به سیاست‌‌‌‌های نژادپرستانه ایالات متحده آمریکا به دنبال قتل جورج فلوید، در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. در طول اعتراضات مردمی، مقامات آمریکایی نه تنها به دلیل جنایت‌‌‌‌های نژادپرستانه خود عذرخواهی نکردهاند، بلکه شماری دیگر از سیاهپوستان در این کشور را به قتل رساندهاند. این درحالی است که موج احساسات ضد نژادپرستی به دیگر کشورها نیز کشیده شده است و در کشورهایی نظیر انگلیس، مردم علیه سیاست‌‌‌‌های نژادپرستانه به پا خاستهاند.

 

درهمین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «فراس النجم» رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر در کانادا ترتیب داده است وی در جریان این گفتگو تأکید کرد: آنچه که عیان است، این است که استاندارد‌‌‌‌های دوگانه به جزئی جداییناپذیر از سیاست‌‌‌‌های واشنگتن در عرصه‌‌‌‌های گوناگون تبدیل شده است. سرکوب گسترده اعتراضات ضد نژادپرستی توسط مقامات آمریکایی آن هم در شرایطی که آنها ادعای حمایت از حقوق بشر را دارند، بسیار قابل تأمل است.

 

وی افزود: تاریخ شهادت میدهد که آمریکا در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین نقض حقوق بشر را انجام دادهاند. زمانی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا به قدرت رسید، سیاست‌‌‌‌های نژادپرستانه این کشور بیش از پیش تشدید شد.

 

مشروح گفتگو را در ادامه مطالعه میکنید؛

 

*ارزیابی شما از تحولات اخیر در ایالات متحده آمریکا در سایه قتل نژادپرستانه «جورج فلوید» چیست؟ بسیاری معتقدند که تحولات اخیر در آمریکا نشانگر استاندارد‌‌‌‌های دوگانه در نزد مقامات این کشور در خصوص مسائل حقوق بشری است…

 

واقعیت آن است که وجود استاندارد‌‌‌‌های دوگانه در سیاست‌‌‌‌های ایالات متحده آمریکا مسأله جدیدی نیست. به عنوان نمونه، میتوان به سیاست‌‌‌‌های آمریکاییها در قبال ایران و اسرائیل اشاره کرد. آمریکاییها سالهاست که به دلیل پرونده هست‌‌‌‌های تحریم‌‌‌‌های شدیدی را علیه ایران اعمال کردهاند و این درحالی است که با اسرائیل به عنوان طرفی که از زرادخانه بزرگ تسلیحات هست‌‌‌‌های برخوردار است، کاری ندارند.

 

استاندادر‌‌‌‌های دوگانه در سیاست‌‌‌‌های ایالات متحده آمریکا مسأله جدیدی نیست؛ آمریکاییها به نقض حقوق بشر عادت کردهاند

در خصوص مسائل حقوق بشری نیز وضعیت به همین صورت است و آمریکاییها رویکرد دوگانه را در پیش گرفته و میگیرند. آمریکاییها از یک سوی از حقوق بشر حمایت میکنند و از سوی دیگر، به صورت کاملاً آشکار به نقض فاحش حقوق بشر مبادرت میورزند. اقدامات آمریکاییها در زندان‌‌‌‌های گوانتانامو و ابوغریب تنها نمونه‌‌‌‌های کوچکی از نقض فاحش حقوق بشر توسط آنها محسوب میشوند.

 

از سوی دیگر، آمریکاییها ادعا میکنند که طرفدار دموکراسی هستند و از آن حمایت به عمل میآورند و این درحالی است که آنها برخلاف ادعای خود، بیشترین کمکها را به رژیم‌‌‌‌های دیکتاتوری در منطقه ازجمله عربستان سعودی ارائه میکنند.

 

در خصوص حوادث اخیر در آمریکا به دنبال قتل جورج فلوید نیز کاملاً شاهد همین رویکرد همیشگی آمریکاییها بودهایم. آنچه که عیان است، این است که استاندارد‌‌‌‌های دوگانه به جزئی جداییناپذیر از سیاست‌‌‌‌های واشنگتن در عرصه‌‌‌‌های گوناگون تبدیل شده است. سرکوب گسترده اعتراضات ضد نژادپرستی توسط مقامات آمریکایی آن هم در شرایطی که آنها ادعای حمایت از حقوق بشر را دارند، بسیار قابل تأمل است.

 

*با توجه به سلسله تحولات اخیر در آمریکا آیا میتوان از این کشور به عنوان مرکز و کانون نژادپرستی در جهان یاد کرد؟

 

ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش به نماد نژادپرستی تبدیل شده است. نژادپرستی یک بیماری قدیمی است که مدتهاست آمریکا به آن دچار شده است. بنابراین، حوادث اخیر در ایالات متحده آمریکا به دنبال قتل جورج فلوید مسأله تازه ای در حوزه رویکرد‌‌‌‌های نژادپرستانه آمریکا قلمداد نمیشود. نژادپرستی آمریکا تنها شهروندان آمریکایی را هدف قرار نمیدهد بلکه چنین رویکردی در قبال مسلمانان نیز به کار گرفته میشود.

 

اینکه پیشتر ترامپ حضور برخی مسلمانان به خاک آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود خود به تنهایی گواه بر این مدعاست که سیاست‌‌‌‌های نژادپرستانه واشنگتن، ابعادی فراتر از آنچه که اکنون در

ایالات متحده آمریکا مدتهاست که به نماد نژادپرستی تبدیل شده است؛ پرده از چهره واقعی واشنگتن کنار رفت

آمریکا مشاهده میشود، دارد.

 

زمانی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا به قدرت رسید، سیاست‌‌‌‌های نژادپرستانه این کشور بیش از پیش تشدید شد. ترامپ به نژادپرستان آمریکایی اجازه داد تا جرأت و جسارتِ پرده برداشتن از چهره واقعی خود را داشته باشند. درهمین ارتباط، ما معتقدیم که یکی از پیامد‌‌‌‌های مثبت روی کار آمدن شخصی مانند ترامپ این بود که پرده از چهره واقعی رژیم آمریکا کنار رفت.

 

*همانطور که میدانید ایالات متحده آمریکا همواره خود را به عنوان حامی اصلی حقوق بشر در سطح جهان مطرح کرده است. در نقطه مقابل، مقامات این کشور، طرف‌‌‌‌های دیگر نظیر جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم میکنند. این رویکرد آمریکاییها را در سایه حوادث اخیر و سرکوب‌‌‌‌های گسترده علیه اعتراضات ضد نژادپرستی را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

آمریکا همواره دشمنان خود از جمله ایران را به نقض حقوق بشر استفاده کرده است. در واقع متهم ساختن دیگران به نقض قوانین حقوق بشری به ابزاری در دست آمریکاییها برای ضربه زدن به دشمنانشان تبدیل شده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران که نقش مهمی در شکست سلسله پروژه‌‌‌‌های توسعه طلبانه آمریکاییها داشته است، بیش از دیگران متهم به نقض حقوق بشر میشود.

 

تاریخ شهادت میدهد که آمریکا در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین نقض حقوق بشر را مرتکب شده است

اما با این حال، تاریخ شهادت میدهد که آمریکا در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین نقض حقوق بشر را انجام دادهاند. از کشتار سرخپوستان آمریکایی و به بردگی گرفتن آنها گرفته تا بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی و پس از آن جنگ‌‌‌‌های افغانستان و عراق، جملگی در زمره جنایت‌‌‌‌های ضد حقوق بشری آمریکا قلمداد میشوند. حمایت از یکی از نژادپرستترین رژیم‌‌‌‌های موجود یعنی اسرائیل نیز جزو دیگر جنایت‌‌‌‌های ضد حقوق بشری واشنگتن تلقی میگردد.

 

*در حال حاضر شاهد آن هستیم که اعتراضات و تظاهرات‌‌‌‌های ضد نژادپرستی مرز‌‌‌‌های ایالات متحده آمریکا را درنوردیده و به دیگر کشورها نظیر انگلیس نیز رسیده است. شما به عنوان مسئول مرکز مدافعان حقوق بشر در کانادا آینده این تحولات مهم و اساسی و تداوم تقابل با شعار‌‌‌‌های نژادپرستانه واشنگتن و متحدانش را چگونه میبینید؟

 

تمامی جهانیان به خوبی مشاهده کردند که دولتمردان ایالات متحده آمریکا چگونه اعتراضات مسالمت آمیز به سیاست‌‌‌‌های تبعیض نژادی را سرکوب کردند. اکنون سؤالی که وجود دارد این است که چگونه کسانی که در این سطح وسیع دست به ارتکاب جنایت‌‌‌‌های گسترده میزنند، میتواند صادرکننده آزادی و حقوق بشر به جهان باشند؟ امروز ملت فریب خورده آمریکا پس از مشاهده رویکرد نژادپرستانه مقامات این کشور، وارد میدان نبرد شدهاند تا بر سَر نظام قلدرمآب و فاسد خود فریاد بزنند.

 

امروز احساسات ضد نژادپرستی از مرز‌‌‌‌های آمریکا نیز فراتر رفته و به بسیاری از کشورها دیگر نیز رسیده است. امروز ملتها احساس انتقام جویی از سیاست‌‌‌‌های ایالات متحده آمریکا را دارند

موج ضد نژادپرستی که از آمریکا آغاز شده است، تداوم مییابد

. امروز میبینیم که بسیاری از تظاهرات کنندگان در نقاط مختلف جهان رویکرد وحشیانه دولت آمریکا را محکوم میکنند. در همینجا یعنی کانادا نیز افراد آزاده سکوت اختیار نکردند و نقض حقوق بشر توسط آمریکاییها را محکوم کردند.

 

بدون شک موج ضد نژادپرستی ادامه پیدا خواهد کرد و در همین نقطه متوقف نخواهد شد. لازم است اعلام کنم که ما در سازمان مدافعان حقوق بشر در کانادا در کنار معترضان ضد نژادپرستی در آمریکا میایستیم و اقدامات ترامپ و مزدورانش را به شدت محکوم میکنیم.