menusearch
khatevizhehnews.ir

ایت الله خامنه ای:روسای امریکا رسوا شدند

جستجو
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۳:۱:۶
۱۳۹۹/۳/۱۵ پنج شنبه
(0)
(0)
ایت الله خامنه ای:روسای امریکا رسوا شدند
 ایت الله خامنه ای:روسای امریکا رسوا شدند

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در سخنرانی زنده تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، «تحولخواهی، تحولانگیزی و تحولآفرینی» را از مهمترین خصوصیات امام راحل عظیمالشأن خواندند و تأکید کردند: برای زندهماندن انقلاب باید با درسآموزی از این ویژگی نرمافزاری و عملیاتی امام، رویکرد تحولی و گرایش پرشتاب به «بهتر شدن و حرکت جهشی» را، در همه زمینهها بخصوص در زمینههایی که بیتحرکی یا عقبگرد داشتهایم با جدیت دنبال کنیم.

 

حضرت آیتالله خامن‌‌‌‌های با اشاره به روحیه تحولخواهی امام از دوران جوانی، افزودند: امام به روش پیامبران سرشت نهفته و غرایز معنوی انسانها را بیدار میکرد که این ویژگی دهها سال قبل از آغاز نهضت اسلامی نیز در درس اخلاق منقلبکننده ایشان در حوزه علمیه قم مشهود بود.

 

ایشان، امام خمینی را «امام تحول» نامیدند و افزودند: امام از دوران مبارزات تا پایان حیات مبارکشان در میدان عمل نیز در نقش یک فرمانده بینظیر، روند تحولخواهی را رهبری و اقیانوس عظیم ملت ایران را در مسیر تحقق اهداف طوفانی ومتلاطم میکرد.

 

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین تحولات ایجاد شده در پرتو روحیه تحولآفرینی امام، به «تبدیل روحیه خمودگی و تسلیم ملت ایران به روحی‌‌‌‌های مطالبهگر» اشاره کردند و افزودند: امام عظیمالشأن، ملت ایران را از ملتی بیتحرک که فقط به فکر زندگی شخصی خود بود، به ملتی مطالبهگر وحاضر در میدان تغییر داد که این ویژگی از آغاز نهضت در سال ۴۱و پس از آن ۱۵خرداد ۴۲تا مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب و سال‌‌‌‌های بعد از آن، نمایان و مشهود است.

 

ایجاد تحول در نگاه حقارتپندارانه ملت در برابر «قدرت‌‌‌‌های خارجی و حتی مسئولان دونپایه رژیم پهلوی به ملتی دارای اعتماد به نفس و عزت ملی و مؤثر در سرنوشت کشور» دومین نکت‌‌‌‌های بود که رهبر انقلاب در تبیین نتایج روحیه تحولخواهی امام خمینی به آن پرداختند.

 

حضرت آیتالله خامن‌‌‌‌های «تحول در مطالبات اساسی مردم از خواسته‌‌‌‌های بسیار محدود به مطالباتی همچون استقلال و آزادی» و «تحول در نگاه مردم به دین از یک چارچوب عادی و فردی به یک مکتب نظامساز وتمدنساز» را از دیگر آثار تعیینکننده نگاه تحولخواه رهبر کبیر انقلاب اسلامی برشمردند.

 

ایشان در بیان نکت‌‌‌‌های دیگردر همین زمینه افزودند: در شروع نهضت اسلامی هیچ افقی از آینده در ذهن ملت نبود اما امام این نگاه بیافق را به نگاه کنونی ملت یعنی تشکیل امت اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی در افق آینده متحول کرد.

 

رهبر انقلاب «ایجاد تحول در مبانی معرفتی کاربردی و وارد کردن فقه در عرصه نظامسازی و اداره کشور» و نیز «پافشاری بر تعبد و معنویت در عین نگاه نوگرایانه به مسائل» را دو نتیجه بارز نگاه تحولانگیز امام راحل برشمردند.

 

حضرت آیتالله خامن‌‌‌‌های «تحول اساسی در نگاه به جوانان و نسل جوان» را از دیگر آثار مبارک و عمیق رویکرد تحولی امام خمینی خواندند و افزودند: سپردن کار‌‌‌‌های بزرگ به جوانان و استفاده از آنان به عنوان ثروت و ذخیره ملی، روش روشن امام بود البته آن بزرگوار در عین حال به افراد غیرجوان نیز به عنوان ثروت ملی اعتماد میکردند که این واقعیت نیز در انتصابات ایشان مشهود است و اکنون نیز همچنان که گفتهایم باید همین نگاه و روش مد نظر باشد.

 

ایشان در تبیین دیگر نتایج بسیار مهم نگاه تحولخواه امام، ایستادگی و تحقیر ابرقدرتها را مورد توجه قرار دادند و افزودند: زمانی کسی حتی تصور نمیکرد بشود روی حرف آمریکا حرف زد اما امام خمینی با ایجاد تحول در نگاه به ابرقدرتها، آنها را تحقیر و ثابت کرد که زورگویان جهانی ضربهپذیرند که این حقیقت در فروپاشی شوروی سابق و اوضاع امروز آمریکا مشهود است.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امام، «امامِ تحول» بود افزودند: مهمترین نکته این است که امام که عامل اصلی این تحولات بود، به درستی همه آنها را از خدا می‌دانست.

 

ایشان نکته مهم دیگر در روحیه تحول انگیز امام را نگاه ایشان به اهمیت تحول روحی و اعتقادی در جوانان دانستند و در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: درسی که ما از روحیه و حرکت تحولی امام می‌گیریم این است که باید حرکت تحول آفرین در همه بخشها ادامه داشته باشد، اگرچه کشور و انقلاب در سی سال گذشته از رویکرد تحولی امام فاصله نگرفته است.

 

حضرت آیت الله خامنهای، «پیشرفت ها و حرکت علمی کشور»، «توانمندی‌‌‌‌های دفاعی و رسیدن به نزدیکی مرز بازدارندگی» و «چهره قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی» را نمونههایی از پیشرفت و حرکت تحولی در دوران بعد از امام برشمردند و خاطر نشان کردند: در این ۳۰سال با وجود پیشرفت و تحول در عرصه‌‌‌‌های گوناگون، در برخی موارد در زیر ساختها تحول بهوجود آمد اما به فعلیت نرسید و در برخی موارد هم عقبگرد و پسرفت داشتیم که تأسفبار و غیر قابل قبول است.

 

ایشان، نقطه مقابل انقلاب را که طبیعت آن «نوآوری، تحول، پیشرفت و جهش» است، «ارتجاع» خواندند و افزودند: پیشرفت و یا پسرفت انقلابها بستگی به اراده انسان ها دارد زیرا اگر انسانها در مسیر درست حرکت نکنند، خداوند نعمت خود را از آنها خواهد گرفت، بنابراین باید بهشدت مراقب بود که دچار چنین وضعیتی نشویم.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه «ما قادر هستیم در بخش‌‌‌‌های مختلف تمدنی کشور و نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم انتظار است به فکر ایجاد تحول در بخش‌‌‌‌های مختلف باشیم»، به برخی الزامات ایجاد تحول اشاره کردند.

 

«قانع نبودن به داشتهها و داشتن روحیه تحول خواهی و پیشرفت مستمر و افزودن بر داشتهها» اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست و یا نباید حتماً بعد از شکست به فکر تحول افتاد بلکه تحول یعنی میل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر و پافشاری بر مشهورات غلط.

 

حضرت آیت الله خامنهای، تحول صحیح را نیازمند پشتوانه فکری دانستند و با تأکید بر لزوم تحول در مقوله «عدالت» افزودند: تحول باید مبتنی بر یک اندیشه متقن و شکلیافته باشد همچنانکه هر حرکت تحولی امام، مبتنی بر مبانی معرفتی اسلام بود زیرا اگر چنین پشتوانه فکری وجود نداشته نباشد، تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم وجود نخواهد داشت.

 

ایشان در همین خصوص به برخی افراد انقلابی و علاقهمند در اویل انقلاب اشاره کردند و گفتند: این افراد چون پایه‌‌‌‌های فکری و ایمانی مستحکم و متین و پشتوانه‌‌‌‌های عقلانی محکم نداشتند، بعد از گذر از دوران جوانی و مراحل مختلف زندگی، به همان فسیلهایی تبدیل شدند که انقلاب برای مقابله با آن فسیل‌‌‌‌های کج رو بوجود آمده بود.

 

ایشان با تأکید بر اینکه تحول را نباید با «استحاله فکری» اشتباه گرفت، افزودند: تحول باید رو به جلو باشد در حالیکه مسایلی همچون تجدد و غربگرایی که در دوران پهلوی مطرح شد، سلب هویت دینی و ملی و تاریخی ملت ایران و به عبارتی «مرگ تمدنی» بود.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: در تحول، سرعت مهم است اما این سرعت با شتابزدگی و کار‌‌‌‌های عجولانه سطحی متفاوت است ضمن آنکه در تحول باید یک دست هدایتگر مطمئن وجود داشته باشد.

 

حضرت آیت الله خامن‌‌‌‌های در ادامه به چند نمونه از مواردی که در کشور نیازمند تحول است، اشاره کردند و افزودند: در مسائل اقتصادی «قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه بندی عملیاتی»، در مسائل آموزشی «فایده محور و عمقی و کاربردی شدن دروس در مراکز آموزشی»، در مسائل اجتماعی «تأمین عدالت» و در مسایل خانواده و موضوع ریشهکنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر شدن کشور، نیازمند حرکت‌‌‌‌های تحولی هستیم.

 

حضرت آیت الله خامن‌‌‌‌های شرط ایجاد تحول را «نترسیدن از دشمن و دشمنیها» برشمردند و افزودند: در مقابل هر اقدام مثبت و کار مهم، مخالفانی وجود دارد، مثلاً در فضای مجازی غالباً نوع مخالفتها تیز و آزاردهنده است یا جبهه وسیعی از دشمن خارجی وجود دارد که با هر حرکتِ به صلاح کشور، مقابله میکند و امپراتوری تبلیغاتی وابسته به صهیونیستها نیز آن را میکوبد ولی در انجام یک کار حسابشده، نباید ملاحظه این مخالفتها و دشمنیها را کرد.

 

ایشان راه غلبه بر ترس از دشمنیها را حضور نیرو‌‌‌‌های جوان، نترس و بدون ملاحظه در صحنه دانستند و گفتند: حضور نیرو‌‌‌‌های جوان یعنی استفاده از فکر، روحیه، جسارت و اقدام جوانان.

 

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان، آشفتگی جبهه دشمنان جمهوری اسلامی را نتیجه اعتماد ملت ایران به پروردگار خواندند و خاطرنشان کردند: یک بخش از جبهه دشمنان ایران، شوروی بود که با آن وضع فروپاشید و بخش دیگر آن آمریکا است که امروز وضع آشفته آن را همه میبینند.

 

حضرت آیتالله خامن‌‌‌‌های حوادث جاریِ این روز‌‌‌‌های آمریکا را بروز واقعیات پنهان نگهداشتهشدهی آمریکا دانستند و گفتند: زانو زدن پلیس بر روی گردن یک سیاهپوست و فشار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای این صحنه از طرف چند پلیس دیگر، چیز جدیدی نیست بلکه همان اخلاق و طبیعت حکومت آمریکا است که قبلاً نیز با بسیاری از کشور‌‌‌‌های دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن در ویتنام، همین کارها را کردهاند.

 

ایشان شعار امروز مردم آمریکا یعنی «نمیتوانیم نفس بکشیمِ» را حرف دل همه ملت‌‌‌‌های تحت ظلم دانستند و افزودند: البته آمریکاییها با رفتارهایشان در دنیا رسوا شدهاند. آن از مدیریت ضعیفشان در کرونا که به علت فساد موجود در هیئت حاکمه آمریکا، تلفات و مبتلایان به بیماری در آمریکا چندین برابر کشور‌‌‌‌های دیگر است و این هم از برخورد وقیحانهشان با مردم که آشکارا جنایت میکنند، عذرخواهی هم نمیکنند و بعد هم میگویند حقوق بشر، انگار آن مرد سیاهی که کشته شد، بشر نبود و حقوقی نداشت.

 

حضرت آیت الله خامن‌‌‌‌های با اشاره به احساس خجالت و سرافکندگیِ بجایِ ملت آمریکا از حکومت‌‌‌‌های خود و حکومت فعلیشان افزودند: با این وضع پیشآمده، برخی از ایرانی‌‌‌‌های داخل یا خارج از کشور هم که شغلشان حمایت از آمریکا و بزک آن بود، دیگر نمیتوانند سر بلند کنند.

 

رهبر انقلاب اسلامی در پایان ابراز امیدواری کردند که خداوند حوادث عالم را به نفع ملت ایران و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی پیش ببرد و روح امام بزرگوار و شهید عزیز سلیمانی را با اولیاء خود محشور فرماید