بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری ۲۰۰ درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل

 


بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۰ درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل

تهران – ایرنا – صندوقهای سرمایهگذاری سهام و مختلط که این روزها در بحبوحه اقبال عمومی به بازار سرمایه به واسطه دارا بودن بازدهی معقول و مدیریت حرفهای پرتفوی در کانون توجه مردم قرار دارند، به گفته مدیرعامل فرابورس ایران در ۶ سال گذشته ۲۰۰ درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل، برای سرمایهگذاران خرد بازدهی به ارمغان آوردهاند.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران؛ «امیر هامونی» با اعلام این موضوع که بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط در ۶ سال گذشته به حدود ۹۰۰ درصد رسیده است، این رقم را برای شاخص کل نزدیک به ۷۰۰ درصد ذکر کرد و گفت: شکاف ۲۰۰ درصدی میان بازدهی این صندوقها با شاخص کل یکی از مهمترین دلایلی است که نشان میدهد سرمایهگذاران خصوصا سرمایهگذاران تازهوارد بازار سرمایه بهتر است که از این ابزار استفاده کنند.

وی توضیح داد: به نظر میرسد با رشد بازار سهام و ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، مدیران این صندوقها قدرت مانور بیشتری برای چینش پرتفوی خود دارند و همین عامل اصلی میتواند گزینه مناسبی باشد تا سرمایهگذاران تازهوارد را ترغیب کند از طریق این صندوقها سرمایهگذاری در بازار سرمایه را تجربه و دنبال کنند.

هامونی با بیان اینکه با رشد بازار و افزایش شاخص، شکاف میان بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری و بازدهی شاخص بیشتر شده است، اظهار کرد: با رشد شاخص بازار سهام، ورود منابع مالی به صندوقهای سهامی افزایش یافته به گونهای که خالص ارزش صدور و ابطال صندوقهای سرمایهگذاری در سهام طی سال ۹۸ حدود ۳ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان بود که نشاندهنده افزایش ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است.

خریداران صندوقها سود بیشتری از عرضه اولیه کسب میکنند

وی همچنین با اشاره به تخصیص عرضههای اولیه به صندوقهای سرمایه‎گذاری، اتخاذ این تصمیم را آگاهانه و با هدف ترغیب سرمایهگذاران به خرید واحدهای صندوقها عنوان کرد و گفت: تخصیص عرضههای اولیه به صندوقها موضوع مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود، این سهمیه به گونهای در نظر گرفته شده که اگر سرمایهگذار واحدهای صندوق را خریداری کند در واقع سهم بهتری در عرضه اولیه به دست آورده است.

مدیرعامل فرابورس در این باره با ذکر مثالی توضیح داد: در عرضه اولیه آریا ساسول سهمیه در نظر گرفته شده برای عموم خریداران به گونهای بود که به نقدینگی حدود ۶۰۰ هزار تومان نیاز داشت و پس از تسهیم به نسبت، حداکثر تا ۵۸ سهم با نقدینگی نزدیک به ۳۷۰ هزار تومان به خریداران تخصیص یافت.

به گفته هامونی اما همین سهمیه برای واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری بیشتر دیده شد و اگر سرمایهگذاری تنها واحدهای یک صندوق سهامی را در مالکیت داشت رقم تخصیص سهام عرضه اولیه آریا در آن به ازای هر دارنده بالغ بر ۷۰۰ هزار تومان بود که مسلما با افزایش تنوع واحدهای خریداری شده از صندوقهای گوناگون این عدد قابل افزایش بود.

مدیرعامل فرابورس اضافه کرد که در مجموع برای ارائه خلاصهای از عملکرد اشخاص در عرضههای اولیه تا تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه باید گفت: اگر فردی به طور مستقیم در تمامی عرضههای اولیه بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴ اسفندماه شرکت میکرد حدودا سودی معادل ۵۷ درصد کسب کرده بود، در صورتی که بازده صندوق های سرمایه گذاری در سهام به ازای هر دارنده از محل عرضه های اولیه بیش از ۸۱ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه در طول هفتهها و ماههای اخیر با استقبال بیش از پیش عموم مردم روبهرو شده و افراد تازهوارد زیادی راهی این بازار شدهاند، عنوان کرد: همانطور که میدانید اغلب سرمایهگذاران جدید دانش و مهارت چندانی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه ندارند و با کمترین نوسان قیمتها اسیر هیجانات کاذب میشوند، از این رو بهتر است این افراد به طور غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند و در این میان بهترین گزینه برای ورود آنها صندوقهای سرمایهگذاری است.

به گفته هامونی مواردی همچون نقدشوندگی بالا، نظارت و شفافیت اطلاعاتی، مدیریت تخصصی داراییها و کاهش ریسک سرمایهگذاری از جمله مهمترین مزایای صندوقهای سرمایهگذاری است که با تخصیص عرضههای اولیه به این صندوقها بر جذابیت این ابزار نیز افزوده شده و سرمایهگذاران جدیدالورود به منظور چیدمان متنوع پرتفوی و بهرهمندی از جذابیت عرضههای اولیه بهتر است از راه صندوقها، سرمایهگذاری در بازار سرمایه را تجربه کنند.

وی تعداد سرمایهگذاران در صندوقهای سرمایهگذاری را نیز در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت که این تعداد در حال حاضر بالغ بر ۲ میلیون نفر شده و رشد ۲۰ برابری را تجربه کرده است.