menusearch
khatevizhehnews.ir

اطلاعات جدید از جاسوس دستگیر شده

جستجو
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۴:۱۳:۲
۱۳۹۹/۳/۲۶ دوشنبه
(0)
(0)
اطلاعات جدید از جاسوس دستگیر شده
اطلاعات جدید از جاسوس دستگیر شده

 

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا هفته گذشته از دستگیری فردی بهنام سید محمود موسوی مجد بهجرم جاسوسی خبر داد.

بهگفته سخنگوی قوه قضاییه، محمود موسوی مجد فرزند کاظم به سرویس‌‌‌‌های اطلاعاتی بیگانه (موساد و سیا) وصل بود و در زمان حضورش در سوریه، محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان و مستشاران نظامی ایران را در قبال دریافت پول، به سرویس‌‌‌‌های اطلاعاتی میداد.

 

در روز‌‌‌‌های گذشته نیز تصویری از این جاسوس دستگیرشده که در دادگاه به اعدام محکوم شده است، در رسانهها منتشر شد.

سردار قاسم سلیمانی, کشور سوریه,

خبرگزاری تسنیم بهتازگی اطلاعات جدیدی از سید محمود موسویمجد بهدست آورده است. بهخلاف آنچه در برخی رسانهها گمانهزنی میشود، وی نظامی یا پاسدار نبوده است و همچنین جزو نیرو‌‌‌‌های بسیجی که بهصورت داوطلب عازم سوریه میشدند نیست بلکه خانواده او پیش از انقلاب از ایران خارج شدهاند و موسوی مجد بزرگشده کشور سوریه است.

وی در سوریه با برخی مستشاران ایرانی ارتباط میگیرد و بهعنوان راننده مشغول به کار میشود و در پوشش راننده اطلاعاتی را که بهدست میآورد به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا میفروخت. او در قبال این اطلاعات ماهانه 5 هزار دلار از این سرویسها حقوق دریافت میکرد.

زمان دستگیری موسویمجد 26 ماه قبل بوده است و پرونده وی ارتباطی به ترور حاج قاسم سلیمانی ندارد.

او همان 26 ماه قبل توسط نیرو‌‌‌‌های حزبالله لبنان، که اشراف ویژ‌‌‌‌های روی سرویس موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت بهسر میبرد.

حکم اعدام این جاسوس تأیید شده است و در زمان خود اجرا خواهد شد.

پینوشت: در خبر اولیه به اشتباه آمده بود که موسوی مجد پیش از انقلاب و درکودکی به همراه خانواده از ایران خارج شد و به سوریه رفت که این جمله اصلاح و دقیقتر شد: "خانواده او پیش از انقلاب از ایران خارج شدهاند و موسوی مجد بزرگشده کشور سوریه است."

 خبرگزاری تسنیم تصویری از جاسوس ایرانی سیا در سوریه منتشر کرد
تصویری از جاسوس سیا در سوریه