menusearch
khatevizhehnews.ir

گمرک:صادرات ایران تحت پروتکل کرونایی

جستجو
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۹:۳۳
۱۳۹۹/۴/۱۵ یکشنبه
(0)
(0)
گمرک:صادرات ایران تحت پروتکل کرونایی
گمرک:صادرات ایران تحت پروتکل کرونایی

لزوم شفاف سازی دولت درخصوص کم و کیف پرونده قاچاق آرد
درحالی که تاکنون گمرک ایران درباره پرونده قاچاق آرد اطلاع رسانی مشخصی نداشته است، لازم است شورای اطلاع رسانی دولت در این خصوص پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محمولههای مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است، بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجامشده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.

در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب بهدلیل ارائه اسناد خلافواقع به گمرک و بهاستناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد.

پیگیریهای مختلفی در این باره با توجه به ماهیت فنی پرونده از معاونت فناوری، دفتر صادرات، گمرک اجرایی، دفتر بازرسی و.... در این خصوص انجام شده است اما تا کنون در این باره جوابیه ای در رد یا تأیید موضوع داده نشده است.

بر این اساس درحالی که تا کنون گمرک ایران در خصوص پرونده قاچاق آرد از گمرک غرب تهران اطلاع رسانی مشخصی نداشته است، لازم است شورای اطلاع رسانی دولت در این خصوص پاسخگو باشد.

 

هدر سایت
پرسش های متداول
کیان محل | سرویس خبری محله کیانشهر تهران در خبرگزاری خط ویژه
آخرین اخبار
به وقت غزه

به وقت غزه

۰۲/۱۲/۲۹