menusearch
khatevizhehnews.ir

پرداخت 20 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از جیب بیت المال به موسسات مالی و اعتباری!؟

جستجو
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۲۳:۲۵
۱۳۹۹/۸/۲۵ یکشنبه
(0)
(0)
پرداخت 20 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از جیب بیت المال به موسسات مالی و اعتباری!؟
پرداخت 20 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از جیب بیت المال به موسسات مالی و اعتباری!؟

فرهاد حنیفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه آیا مشکل تعاونی اعتبار غیرمجاز حل شد و چقدر از پول بانک مرکزی و بیتالمال برای این تعاونیها پرداخت شد، گفت: همانگونه که در جلسه با تعاونگران عرض کردم، مجموع تعاونیهای اعتباری غیرمجاز حدود 8 میلیون نفر از مردم را درگیر خودشان کرده بودند و در جلسه شورای سران کشور و بانک مرکزی مساعدت شد، که مسائل مردم تا حد زیادی رفع رجوع شود و قرار شد، پیگیری شود، اموالی که از این تعاونیها وجود دارد، ضبط شده و صرف بدهیهای آنها شود.

 

وی افزود: تخلفاتی در این شرکتهای تعاونی غیر مجاز صورت گرفته، اما این تعاونیها دارای پرسنل، شعب، داراییها و تسهیلاتی که به متقاضیان دادهاند، هستند و قرار شد، بخش مهمی از بدهیهای آنها از این محل تأمین شود و در حال حاضر بالای 99 درصد از سپردهگذاران در این تعاونیها سپرده خودشان را دریافت کردهاند و فقط سپردههای کلان مانده است.

 

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که خود تعاونیهای اعتباری اموالی خوب داشته و شناسایی شدهاند، حتی برای سپردهگذاران بزرگ هم در چارچوب تهاتر با اموال سعی شده است، پرداختهایی صورت بگیرد و پیشرفتهای خوبی در این زمینه انجام شده است که در حال پیگیری است.

 

حنیفی گفت: همین جا لازم میدانم از کمکی که قوه قضاییه انجام داده و از تشکیل هیأت تصفیه حاکمیتی تشکر کنم و اینها کمک میکنند تا موضوع به سرانجام برسد.

 

وی همچنین در مورد اینکه آیا مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز همچنین مجموعه کاسپین قرار است تبدیل به بانک شوند، گفت: هر کدام از مؤسسات اعتباری و مالی در مراجع مختلف قرار دارند از جمله در کمیته منتخب سران، مرجع کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هر کدام برایشان سرنوشتی مشخص شده که در آن چارچوب حرکت میکنند. عمده مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز بحث انحلال دارند، اما برای برخی هم مواردی دیگری تصویب شده که آنها هم در جریان تصمیمگیری است، به مرور که به نتیجه برسد، به اطلاع مردم میرسد.

 

معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چقدر از منابع بیتالمال و بانک مرکزی برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و افرادی که قانون را رعایت نکرده بودند پرداخت شده است، گفت: در مجموع حدود 20 هزار میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دادیم که اکنون بالای 10 هزار میلیارد تومان از این منابع به بیت المال برگشت داده است.

 

منبع : خبرگزاری فارس

هدر سایت
پرسش های متداول
کیان محل | سرویس خبری محله کیانشهر تهران در خبرگزاری خط ویژه
آخرین اخبار
به وقت غزه

به وقت غزه

۰۲/۱۲/۲۹